fbpx

Slávnostné otvorenie škoského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie škoského roka 2021/2022 Stretnutie žiakov s triednymi učiteľmi v triedach + Predstavenie sa vyučujúcich v 1. ročníku a nových vyučujúcich vo všetkých triedach. Pri vstupe do školy sa […]

Triednicke hodiny 8.00 -11.35

Triednicke hodiny - oboznámenie sa so školským poriadkom a pravidlami BOZP 4.,5. ročník – školenie + prihlášky na MS

Triednicke hodiny

1.ročník – triednicke hodiny 2.-5. ročník – vyučovanie podľa platného rozvrhu

1. ročník – Účelové cvičenie

1. ročník - Účelové cvičenie - Pedagog. dozor - Mgr. Eva Dubenová, Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Zuzana Hollá, Doc. PaedDr. Peter Čuka, PhD., Mgr. Silvia Tomašcová

Facebook