Termín 1. kola prijímacích skúšok je stanovený na deň 5.5.2021, prípadne aj 6.5.2021 a 7.5.2021.

Prihlášky do 2. kola PS je potrebné zaslať do 11.5.2021, vrátane.

Prijímacie skúšky sa budú konať online formou t.j. každý žiak, ktorý si podal prihlášku na štúdium na Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina MUSÍ absolvovať online test.

V dňoch od 20.4.2021 do 23.4.2021 Vám budú zaslané na Vaše kontaktné údaje prístupové údaje do informačného systému Edupage.

Následne, dňa 28.4.2021 sa uskutoční školenie pre všetkých žiakov a zákonných zástupcov

 • v čase od 14,00 hod. do 14,45 hod. pre skupinu A.
 • v čase od 15,15 hod. do 16,00 hod. pre skupinu B.

Rozdelenie žiakov do skupín Vám bude zaslané spolu s prístupovými údajmi, ktoré obdržíte v hore uvedenom emaile.

Technické požiadavky na pripojenie:

 • PC alebo notebook (tablet, mobil nebudú kompatibilné)
 • Stabilné internetové pripojenie (mobilné dáta v prípade výpadku)
 • Webkamera s mikrofónom
 • Aplikácia ZOOM – https://zoom.us/download

Program školenia pre skupinu A. aj B.  je nasledovný:

 1. Úvodné informácie k PS
 2. Inštruktáž k prihláseniu do IS edupage
 3. Skúšobný test priamo v prostredí IS
 4. Záverečné pokyny

Kontakt:

 • Mgr. Lucia Žiačková, ziackova@ssag.sk
 • Mgr. Ivan Fiala, fiala@ssag.sk