V apríli sa naši študenti už tradične mali možnosť zúčastniť exkurzie v Európskom parlamente v Štrasburgu. Cesta sa uskutočnila na pozvanie pána Michala Wiezika, poslanca Európskeho parlamentu, ktorý si stihol, aj napriek svojmu náročnému programu, nájsť čas a ešte v novembri 2022 opäť navštívil našu školu.

Do parlamentného mesta Štrasburg cestovalo 18 vybraných študentov z tried 2. až 5. ročníka. Hlavný bod programu nás čakal hneď v deň príchodu, 11.4.2023. Na pôde Európskeho prarlamentu nás privítal pán poslanec Wiezik, ktorý našich študentov bližšie oboznámil s enviromentálnou problematikou v Európskom, ale aj celosvetovom merítku.

Mali sme možnosť videť rokovanie Európskeho parlamentu v priamom prenose v jednej z jeho mnohých rokovacích sál a vypočuť si ho aj s prekladmi vo všetých jazykoch Európskej únie. Po prehliadke Európskeho parlamentu nás pred večerou čakala ešte krátka návšteva centra mesta Štrasburg. Druhý deň sme mali možnosť prezrieť si mesto detailnejšie, spoznať nielen jeho krásne francúzske uličky, nádhernú katedrálu Notre Dame, ale spoznať aj jeho najkrajšiu štvrť La Petite France z paluby výletnej lode, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o tomto unikátnom, parlamentom meste. Po prehliadke mesta a chutnom obede nás už čakala cesta domov.