Študenti 4.ročníka navštívili tesne pred maturitnou skúškou zo slovenčiny naše krásne kultúrne mesto Martin. Veríme, že všetky nové poznatky zúžitkujú efektívne a že si odniesli príjemný pocit.
Želám Vám veľa šťastia, maturanti!
Zuzana Hollá