Počas exkurzie Cosmos v Bratislave sa žiaci dozvedeli mnohé nové informácie z oblasti rôznych vesmírnych misií a zážitkovou formou mohli preskúmať to, čo o vesmíre doposiaľ nevedeli.