Dňa 18.2.2020 sa žiaci 2.ročníka a žiaci 4.ročníka s medicínskym zameraním zúčastnili na zoologickej exkurzii v Budatínskom hrade. Prednášku viedol pán Ing. Ján Obuch, Phd. na tému: Dlhodobé zmeny potravy sovy.  Dozvedeli sme sa zaujímavé poznatky o určovaní druhu potravy sovy na základe kostí získaných zo sovích vývržkov. Taktiež nás zaujalo rozprávanie o expedíciách do rôznych krajín sveta a výsledky uskutočnených výskumov.  Po skončení prednášky nám pán Ing. Ján Kicko, Phd. predstavil expozíciu Považského múzea inštalovanú v Budatínskom hrade na tému: Stavovce severozápadného Slovenska. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o rôznych druhoch živočíchov, ktoré žijú v okolitej prírode.