V novembri 2017 sa žiaci Súkromného gymnázia v Žiline – spolu s učiteľkami Ing. Emíliou Korenčiakovou a Mgr. Martinou Ceckovou zúčastnili exkurzie do hlavného mesta Európy – Bruselu. Naša škola sa totiž zapojila do projektu  EUROSCOLA a v rámci tohto projektu sme boli pozvaní pánom poslancom Európskeho parlamentu Richardom Sulíkom na túto exkurziu. V rámci exkurzie sme mali možnosť navštíviť Európsky parlament , absolvovali sme prezentáciu o orgánoch Európskej únie a dozvedeli sme sa viac nielen o princípoch fungovania týchto inštitúcií, ale aj mnohé veci, o ktorých sa v tlači nedočítate. Mali sme dokonca možnosť navštíviť rokovaciu sálu Európskeho parlamentu a sledovať rozpravu poslancov.  Samozrejme, mali sme aj čas pozrieť si historické centrum mesta a navštívili sme tiež Vianočné trhy.

Táto návšteva Bruselu bola pre  všetkých motiváciou pokračovať v projekte EUROSCOLA, ktorý má za cieľ nielen rozširovať vedomosti a povedomie  žiakov o Európskej únii, ale aj sprostredkovávať stretnutia mladých ľudí členských krajín EU na pôde Európskeho parlamentu a tak rozvíjať kontakty medzi nimi.

 

Tags: , ,