Aj v čase pandémie COVID 19 a dištančného vyučovania sa naši študenti zapájajú do programov projektu EUROSCOLA. Keďže kvôli pandémii nie sú možné návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu, tentokrát sa študenti 3., 4. a 5. ročníka zúčastnili online zasadnutia študentov krajín
Európskej únie a predstaviteľov Európskeho parlamentu. Akcia sa konala 12.2.2021 a zúčastnilo sa jej približne 700 študentov z 22 krajín EU. Študentom sa cez online priestor prihovoril predseda EP David Maria Sassoli po ňom Roberta Metsola, prvá podpredsedníčka EP. Pani Metsola odpovedala študentom na otázky o Európskej únii, o tom, ako EU rieši otázky ľudských práv, ale napríklad aj na otázku, ako vyzerá jej pracovný deň. Potom otvorila diskusiu, v ktorej sa študenti mali možnosť vyjadriť k problémom zabezpečovania ľudských práv v EU. Na záver sa uskutočnilo hlasovanie študentov, ktorú problematiku považujú za najdôležitejšiu zo 4 vybraných tém, ktoré sa v diskusii vyskytovali najviac. Z hlasovania vyplynulo, že mladých ľudí v EU najviac trápi klimatická zmena a vyzývajú na boj proti nej.

Veríme, že aj táto aktivita prispela k zvýšenému záujmu mladých ľudí o problematiku Európskej únie
a radi sa zúčastnia podobných aktivít.