Prvou úspešnou skúsenosťou s Erasmus+ projektom pre študentov na našom gymnáziu je mobilita v rámci aktivity KA122 s názvom Zmena školského prostredia ako duševná a jazyková podpora študentov. Teší nás, že študenti tretieho ročníka na našom SSAG mohli vďaka účasti v tomto projekte nadobudnúť medzinárodné skúsenosti, nové zručnosti a tiež sa jazykovo a mentálne rozvíjať. To všetko prispieva k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu na škole, obzvlášť pri bilingválnej výuke.

V rámci projektu absolvovalo 25 študentov skupinovú mobilitu v nádhernom Dubline, konkrétne na strednej škole Belvedere College 3. Mobilita trvala 12 dní, študenti boli v malých skupinách ubytovaní v hosťovských rodinách. 

Cieľom projektu bolo naplniť akútnu túžbu našich študentov po zmene prostredia, zažití novej kultúry, nadviazaní nových priateľstiev a tým podporiť ich psychické zdravie, ktoré sa po dlhom období COVIDu rapídne zhoršilo. Táto situácia si teda žiadala akútne riešenie. Ako škola sme boli maximálne naklonený myšlienke na zahraničnú mobilitu, s ktorou za nami prišli práve študenti. Projekt takéhoto typu dáva študentom priestor na porovnanie a zachytenie rozdielov z inej kultúry. Tým, že spoznali mentalitu iného národa, skôr dokážu mať iný pohľad na vec a vytvoriť si odstup od problémov. Táto skúsenosť podporila ich kreatívne a kritické myslenie a vďaka tomu sa študenti mohli naučiť samostatnejšie riešiť problémy, úlohy a vyvodzovať logické závery. Najdôležitejším prínosom tohto projektu pre študenotov je ale ich osobnostný rast a podpora sebavedomia. Rozvinuli si komunikatívne schopnosti, posilnili si prístup rešpektujúci ľudské práva, prehĺbili sa ich sociálne kompetencie, hlavne schopnosť komunikovať, racionálne argumentovať̌ a efektívne spolupracovať̌.

A ako vníma naša študentka Karolína mobilitu v Dubline?

Aké skúsenosti a jazykové zručnosti ste ako študenti v Dubline nadobudli? 

Karolína: „My ako študenti sme si definitívne odniesli z Dublinu veľa nových skúseností. Či už je to narábanie s peniazmi, preprava verejnou dopravou v cudzom meste, pracovanie v kolektíve alebo samostatnosť. Z jazykového hľadiska sa nám úroveň pochopiteľne zlepšila a naučili sme sa lepšie rozoznávať a chápať angličtinu s prízvukom“.

 

Odporučili by ste takýto projekt pre študentov v Írsku ďalším školám na Slovensku? Ak áno, prečo?

Karolína: „Áno, definitívne. Bola to veľmi dobrá skúsenosť pre nás študentov, že sme mohli preskúmať Írsko, zažiť jeho kultúru a vylepšiť si angličtinu“.

 

Je niečo, čo vás prekvapilo?

Karolína: „Jediné, čo nás prekvapilo a čo sme neočakávali, bolo veľmi premenlivé počasie. Ale myslím, že inak tento pobyt splnil všetky naše očakávania.

 

Názov projektu: Zmena školského prostredia ako duševná a jazyková podpora študentov
Kód projektu: 2022-2-SK01-KA122-SCH-000094838
Trvanie projektu: 1.10. 2023 – 14.10. 2023

Koordinátor projektu: Mgr. Mariana Múdra

Kľúčové oblasti, ktorým sa projekt venoval:

  • Výučba a vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov 
  • Európska identita, občianstvo a hodnoty
  • Nové vzdelávacie a vyučovacie metódy a prístupy

 

Prečítajte si aj o našom workshope.

Workshop o Erasmus+ projekte v Dubline

Dňa 14.11.2023 sa na našej škole uskutočnil workshop pre študentov a učiteľov v rámci diseminácie úspešného projektu Erasmus+ „Zmena školského prostredia ako duševná a jazyková podpora študentov

Naši študenti sa s nami podelili o poznatky a skúsenosti získané počas skupinovej mobility, ktorú absolvovali v rámci projektu.

Formou praktickej a zábavnej prezentácie plnej faktov, poznatkov a krásnych fotiek získaných od celej skupiny predstavili bližšie obsah aktivít, ktoré sa v projekte realizovali a prispeli k dosiahnutiu cieľov tohto projektu.