Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR, organizovaná Gymnáziom Cheb, je už 30 rokov najväčším stretnutím stredoškolských študentov Českej a Slovenskej republiky. Žiači v trojčlenných tímoch prezentujú svoje vedomosti v písomných testoch, ktoré pripravujú poprední slovenskí a českí historici, a ktoré by potrápili aj mnohých pedagógov. Témou jubilejného 30. ročníka bolo obdobie 2. svetovej vojny na európskych bojiskách 1939 – 1945. Po prvýkrát od začiatku pandémie sa krajské kolo súťaže opäť uskutočnilo prezenčnou formou, dňa 6.4. 2022 na Gymnáziu Varšavská cesta v Žiline. Aj tento školský rok po svojej minuloročnej premiére našu školu reprezentoval tím – Bibiana Majorská (V.A), Adrián Kučera (IV.A) a Nikolas Jankal (III.B). Naši žiaci sa umiestnili na 13. mieste z dvadsiatich zúčastnených gymnázií v Žilinskom kraji. Za reprezentáciu školy žiakom ďakujeme, a tešíme sa na účasť aj v budúcom školskom roku!