Dňa 13.04.2022 sa na našej škole uskutočnili prednášky s názvom „Čo je to závislosť“ pod vedením Braňa Mojseja z Mojsej Clinic o.z. Prednášok sa zúčastnili naši prváci a druháci, rozprávali sa o škodlivosti legálnych i nelegálnych drog, alkohole a o následkoch ich užívania.