V rámci programu Aplikovaná ekonómia dostali 4 naše študentky opäť možnosť  vyskúšať si svoje komunikačné a prezentačné zručnosti na podujatí Citi Female Innovation Camp. Podujatie sa uskutočnilo 21. septembra  2021 v Bratislave, v hoteli Bratislava. Stretlo sa tu 48 študentiek z 12 škôl a v zmiešaných 4-členných tímoch riešili výzvu, ako motivovať viac žien, aby sa stali líderkami. Po 3 hodinách intenzívnej práce na zadaní mali možnosť predstaviť svoje riešenia formou prezentácie pred odbornou porotou.  Porota zložená zo  4 manažérov významných firiem  nakoniec vyhodnotila 3 tímy, ktoré sa najlepšie zhostili tejto témy a predstavili najlepšie riešenia. Máme radosť, že naša študentka Anička Pekarová sa so svojím tímom umiestnila na krásnom 3. mieste.  Všetky zúčastnené dievčatá  ocenili fakt, že si mohli preskúšať svoje zručnosti, naučili sa pracovať v tíme s novými ľuďmi a navyše, stretli veľa inšpiratívnych ľudí a nadviazali nové priateľstvá.