V rámci projektu EUROSCOLA sme medzi nás pozvali pána poslanca EP Michala Wiezika. Beseda sa uskutočnila 11. októbra 2019. Pre našich študentov to bola skvelá príležitosť dozvedieť sa viac o práci Európskeho parlamentu. Keďže pán poslanec je zanieteným ekológom, samozrejme, že hlavnou témou bol stav životného prostredia na Slovensku, v Európskej únii a vo svete a hroziace klimatické zmeny. Pán poslanec najskôr porozprával žiakom o svojej práci pred zvolením do EP ako aj v EP. Potom mali študenti možnosť klásť otázky, a tie sa najviac týkali enviromentálnych tém a postoja EÚ k životnému prostrediu a globálnemu otepľovaniu. Študentov tiež zaujímalo, ako môže bežný človek prispieť k ochrane životného prostredia. Pán poslanec veľmi zaujímavo rozviedol uvedenú problematiku a priniesol taktiež nové pohľady na túto tému.