V piatok k nám okrem Mikuláša zavítal aj dr. Kunec z katedry histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý žiakom I., II. a III. ročníka, okrem vlastnej cesty k histórii, objasnil aj život pozoruhodného uhorského dobrodruha Mórica Beňovského. Osud moreplaveca narodeného na Slovensku bola pre študentov veľká neznáma, azda iba okrem skutočnosti, že šlo o ,,kráľa Madagaskaru“. Prednáška bola  prínosom, či už kvôli úvahe o Móricovi Beňovskom, živote v novoveku, ale aj budúcom výbere vysokej školy pre nadšencov histórie.