26. október 2018 bol pre našich študentov a učiteľov veľký deň – privítali sme medzi nami poslanca Európskeho parlamentu, pána Eduarda Kukana. Pán poslanec najskôr porozprával žiakom o svojej práci, o tom, aké úlohy má Európsky parlament a aký význam má pre našu krajinu členstvo v Európskej únii. Študenti si pre pána poslanca pripravili otázky, ktoré sa týkali dvoch tém – budúci vývoj EÚ po voľbách do EP v roku 2019 a postoj EÚ k životnému prostrediu a globálnemu otepľovaniu. Pán poslanec taktiež vyzdvihol potrebu zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu a vysvetlil, ako fungujú voľby a aký dopad budú mať ich výsledky na fungovanie Európskej únie.

 

Tags: , , , , ,