Prednáška pre 2. ročník – Beseda s Braňom Mojsejom. Téma Drogy a alkohol.