Drogy sú neustálou hrozbou, ktorá číha na mladých ľudí zo všetkých strán, preto je dôležité o tom rozprávať a informovať o ich škodlivých účinkoch a dôsledkoch pre zdravie človeka.

Študenti nášho gymnázia mali možnosť oboznámiť sa s touto problematikou. Na besede sa študenti dozvedeli, čo je droga, drogová závislosť, aké drogy existujú, čo spôsobujú. Svoje rozprávanie prednášajúci doplnil mnohými konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali. Upozornil ich, že drogová závislosť vzniká aj pri nadmernom užívaní niektorých liekov. Beseda žiakov zaujala, čo dali najavo na záver besedy potleskom.

Veríme, že tieto informácie pomôžu našim študentom zvoliť si správny smer vo svojom živote, lebo drogy majú len takú moc nad nami, akú im dáme my sami.