Behu sa zúčastnili 3 študenti. Simonka Šoleková,Filip Hönsch, Sebastián Kostolný.