Žiaci sa zúčastnili na akcii Beh 17. Novembra, pod záštitou Žilinskej Univerzity.