Naša škola sa aktívne zapája do súťaží a príležitostí, ktoré študentom ponúka JA Slovensko. Sme radi, že sa nám podarilo dostať na inšpiratívnu akciu Aspire Innovation Camp, ktorý sa konal dňa 14.2.2018 v Košiciach. Zišlo sa tu takmer 100 mladých ľudí zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí tu v zmiešaných tímoch pracovali na riešení výzvy – ako prilákať kvalitných mladých ľudí do ATαT. Toto riešenie následne predstavili porote a ostatným tímom formou spoločnej prezentácie. Najlepšie 3  tímy boli ocenené. Medzi ocenenými žiakmi bol aj náš študent Rastislav Ladecký, ktorý sa so svojim tímom umiestnil na 2. mieste. Všetci študenti si z tejto akcie priniesli množstvo nových skúseností, ktoré využijú vo svojej budúcej kariére.

 

Tags: , , , ,