Oznam pre uchádzačov o štúdium na Súkromnom gymnáziu, Oravská 11, Žilina

Riaditeľka školy rozhodla, že sa dňa 21.6.2022 bude konať druhé kolo prijímacích skúšok z dôvodu nenaplneného počtu miest.

Prihlášky na vzdelanie na strednej škole je potrebné zaslať na školu buď elektronicky cez IS edupage alebo poštou do 17.6.2022.