Už tradične sa na našej škole spája s účelovými cvičeniami cvičenie pre žiakov prvých ročníkov. Táto osobitná forma vyučovania učiva ochrany človeka a zdravia integruje spôsobilosti žiakov získané v iných učebných predmetoch a rozširuje ich či upevňuje.

V duchu ochrany prírody a zdravia sa niesli aj v tomto roku. Programom boli turistické vychádzky do blízkeho okolia, no a nechýbali ani didaktické hry, pri ktorých žiaci dokazovali svoju zdatnosť, odvahu a radosť z pohybu.