Virtuálny deň otvorených dverí fakulty Elektrotechniky a informačných technologií UNIZA, kde sa zúčastnil aj študent nášho gymnázia z 2.B. Tobias Palov.