Dňa 19.4 2024 sa uskutočnil florbalový medziročníkový turnaj.

Prvé miesto obsadil 4. ročník.
Druhé miesto 5. ročník.
Tretie miesto 2. ročník.