Zoznamy žiakov pre šk. rok 2019/2020

Zoznam žiakov 2019/2020 podľa tried


Tr. uč.: Mgr. Aneta Crkoňová

 1. Bútorová Kristína
 2. Dej Matej
 3. Dolinayová Nina
 4. Dorková Rebeka
 5. Ďurišová Kristína
 6. Erdélyiová Eva
 7. Hajdučík Ján
 8. Hanuliak Samuel
 9. Košútová Sára
 10. Mackovčák Dávid
 11. Mualla Safi
 12. Pekarová Anna
 13. Prokeš Dionýz
 14. Riedlová Ivana
 15. Rybáriková Chiara
 16. Zavadilová Sofia


Tr. uč.: Mgr. Jana Schmidtová

 1. Bajza Matúš
 2. Belíš Jakub
 3. Bradáč Samuel
 4. Čupec Joachim
 5. Erdelyi Jaroslav
 6. Hofericová Paula
 7. Hofericová Tatiana
 8. Jankal Nikolas
 9. Kanderka Samuel
 10. Klúčik Ivan Jaroslav
 11. Lončíková Nina
 12. Matia Alex
 13. Mešová Mária
 14. Oh Yun
 15. Palárcová Petra
 16. Shin Minju
 17. Škrková Nina
 18. Šušková Natália
 19. Wtoreková Viktória


Tr. uč.: Mgr. Oľga Štureková

 1. Al-hindi Mahmoud
 2. Hrbáňová Ella
 3. Janošková Adriana
 4. Krátka Katarína
 5. Majtanová Barbora
 6. Michálek Štefan
 7. Ondričková Rebeka
 8. Ondrišík Richard
 9. Pecková Viktória
 10. Pečeňa Martin
 11. Pekárová Ema
 12. Špániková Alexandra
 13. Balcerčíková Mária
 14. Bírošová Bianka
 15. Comorková Kristína
 16. Danajová Romana
 17. Ďurinová Karin
 18. Ďurman Denis
 19. Chládek Marko
 20. Kleja Adam
 21. Kučera Adrián
 22. Moravčík Erik
 23. Mravec Samuel
 24. Tomicová Tereza
 25. Vöröšová Natália


Tr. uč.: Mgr. Lucia Kubašková

 1. Bugáňová Sára
 2. Bušfy Róbert
 3. Čajka Dávid
 4. Funtíková Vanda
 5. Gáliková Lucia
 6. Hrebíková Katarína
 7. Hudčeková Michaela
 8. Kerecmanová Alexandra
 9. Kim Seonghyeon
 10. Kočudák Tomáš
 11. Krajčiová Ivona
 12. Krištofíková Sára
 13. Maríkovec Sebastian
 14. Oh Min
 15. Sviečková Dominika
 16. Tatarko Bruno
 17. Majorská Bibiana


Tr. uč.: Mgr. Silvia Tomašcová

 1. Boráková Chiara
 2. Bosík Ján
 3. Budke Alexandra
 4. Jendruch Martin
 5. Jurík Anton
 6. Klinovský Oliver
 7. Krabáčová Daniela
 8. Lisický Tomáš
 9. Matušná Vanesa
 10. Pecko Jakub
 11. Pozsonyiová Šarlota
 12. Shin Juwon
 13. Synáková Veronika
 14. Šmárik Marián
 15. Štolfa Adrian
 16. Topoľský Juraj
 17. Trabelssie Jean
 18. Uríčková Viktória
 19. Židek Peter


Tr. uč.: Mgr. Lenka Števková

 1. Hrmlová Natália
 2. Rafajová Paulína
 3. Rybárová Denisa
 4. Zuzčáková Sonja


Tr. uč.: Mgr. Lenka Števková

 1. Al-Hindi Mohamed
 2. Joung Jaemin
 3. Ladecký Rastislav
 4. Psocíková Tatiana
 5. Ročiak Matej
 6. Sedláček Adam
 7. Torous Filip
 8. Vároš Martin
 9. Žochňák René


Tr. uč.: Mgr. Lenka Števková

 1. Bukovčan Martin
 2. Kim Ujin
 3. Plžik Dušan
 4. Rosina Stanislav
 5. Staňová Samantha