Zoznamy žiakov pre šk. rok 2019/2020

Zoznam žiakov 2019/2020 podľa tried


Tr. uč.: Mgr. Aneta Crkoňová

 1. Bútorová Kristína
 2. Dej Matej
 3. Dolinayová Nina
 4. Dorková Rebeka
 5. Ďurišová Kristína
 6. Erdélyiová Eva
 7. Hajdučík Ján
 8. Hanuliak Samuel
 9. Košútová Sára
 10. Mackovčák Dávid
 11. Mualla Safi
 12. Pekarová Anna
 13. Prokeš Dionýz
 14. Riedlová Ivana
 15. Rybáriková Chiara
 16. Zavadilová Sofia


Tr. uč.: Mgr. Jana Schmidtová

 1. Bajza Matúš
 2. Belíš Jakub
 3. Bradáč Samuel
 4. Čupec Joachim
 5. Erdelyi Jaroslav
 6. Hofericová Paula
 7. Hofericová Tatiana
 8. Jankal Nikolas
 9. Kanderka Samuel
 10. Klúčik Ivan Jaroslav
 11. Lončíková Nina
 12. Matia Alex
 13. Mešová Mária
 14. Oh Yun
 15. Palárcová Petra
 16. Ptáčková Zuzana
 17. Shin Minju
 18. Škrková Nina
 19. Šušková Natália
 20. Wtoreková Viktória


Tr. uč.: Mgr. Lucia Pavelková

 1. Al-hindi Mahmoud
 2. Bobotová Petra
 3. Hrbáňová Ella
 4. Janošková Adriana
 5. Krátka Katarína
 6. Majtanová Barbora
 7. Michálek Štefan
 8. Ondričková Rebeka
 9. Ondrišík Richard
 10. Pecková Viktória
 11. Pečeňa Martin
 12. Pekárová Ema
 13. Špániková Alexandra
 14. Žideková Nina


Tr. uč.: Mgr. Oľga Štureková

 1. Balcerčíková Mária
 2. Bírošová Bianka
 3. Boorová Emma Naomi
 4. Comorková Kristína
 5. Danajová Romana
 6. Ďurinová Karin
 7. Ďurman Denis
 8. Chládek Marko
 9. Kleja Adam
 10. Kučera Adrián
 11. Marčan Denis
 12. Moravčík Erik
 13. Mravec Samuel
 14. Pastorková Natália
 15. Tan Annabella Leoni
 16. Tomicová Tereza
 17. Vöröšová Natália


Tr. uč.: Mgr. Lucia Kubašková

 1. Bugáňová Sára
 2. Bušfy Róbert
 3. Čajka Dávid
 4. Funtíková Vanda
 5. Gáliková Lucia
 6. Hrebíková Katarína
 7. Hudčeková Michaela
 8. Kerecmanová Alexandra
 9. Kim Seonghyeon
 10. Kočudák Tomáš
 11. Krajčiová Ivona
 12. Krištofíková Sára
 13. Maríkovec Sebastian
 14. Oh Min
 15. Sviečková Dominika
 16. Tatarko Bruno
 17. Majorská Bibiana


Tr. uč.: Mgr. Silvia Tomašcová

 1. Boráková Chiara
 2. Bosík Ján
 3. Budke Alexandra
 4. Jendruch Martin
 5. Jurík Anton
 6. Klinovský Oliver
 7. Krabáčová Daniela
 8. Lisický Tomáš
 9. Matušná Vanesa
 10. Pecko Jakub
 11. Pozsonyiová Šarlota
 12. Shin Juwon
 13. Synáková Veronika
 14. Šmárik Marián
 15. Štolfa Adrian
 16. Topoľský Juraj
 17. Trabelssie Jean
 18. Uríčková Viktória
 19. Židek Peter


Tr. uč.: Mgr. Lenka Števková

 1. Hrmlová Natália
 2. Rafajová Paulína
 3. Rybárová Denisa
 4. Zuzčáková Sonja


Tr. uč.: Mgr. Lenka Števková

 1. Al-Hindi Mohamed
 2. Joung Jaemin
 3. Ladecký Rastislav
 4. Psocíková Tatiana
 5. Ročiak Matej
 6. Sedláček Adam
 7. Torous Filip
 8. Vároš Martin
 9. Žochňák René


Tr. uč.: Mgr. Lenka Števková

 1. Bukovčan Martin
 2. Kim Ujin
 3. Plžik Dušan
 4. Rosina Stanislav
 5. Staňová Samantha