Zoznamy žiakov pre šk. rok 2021/2022

Zoznam žiakov 2021/2022 podľa tried


Tr. uč.: Mgr. Michaela Veselá


Tr. uč.: doc. PaedDr. Peter Čuka, PhD.


Tr. uč.: Ing. Peter Kottek


Tr. uč.: Mgr. Lenka Števková


Tr. uč.: Mgr. Aneta Crkoňová


Tr. uč.: Mgr. Jana Schmidtová


Tr. uč.: Mgr. Oľga Štureková

  1. a


Tr. uč.: Mgr. Lucia Kubašková


Tr. uč.: Mgr. Lucia Kubašková


Tr. uč.: Mgr. Lucia Kubašková