Externá časť a písomná forma internej časti
Slovenský jazyk a literatúra – 13.3.2018 / IV. ročník
Anglický jazyk – 14.3.2018 / V. ročník

Písomná forma internej časti MS (PFIČ) – 9.4.2018
V. ročník – GEG, DEJ, MAT, EKO, BIO, CHE