12. 3.2018 Riaditeľské voľno IV. ročník
– ostatné ročníky riadne vyučovanie podľa rozvrhu


13.3.2018 /utorok/
– žiaci IV. ročníka PFIČ a EČ MS zo SJL

  • žiaci I. ročník sa stretne pred Domom odborov o 10.25 h – Mgr. Pleguezuelos, divadlo-Ženský zákon
  • žiaci II. ročník sa stretne pred Domom odborov o 10.25 h – Mgr. Pavelková
  • žiaci III.ročník sa stretne pred Domom odborov o 10.25 h – Mgr. Cecková
  • žiaci V. ročník riaditeľské voľno

Všetci zodpoved. vyučujúci urobia prezenciu žiakov a triedni učitelia vyzbierajú od žiakov po 3 eura.
zod.ved. Mgr Cecková


14.3.2018 /streda/
– žiaci V. ročníka PFIČ a EČ MS z ANJ
– žiaci V. ročníka PFIČ a EČ MS z ANJ

  • žiaci IV. ročník vyučovanie SJL 4 hod. učebňa č. 201
  • žiaci I.,II.,III. ročník sa stretne o 9.30 h. pred Považskou galériou vstupné 0,50 EUR

(po skončení prehliadky sa presunú na Veľkonočnú výstavu do Makovického domu ,spojenú s predajom /vstupné 0,50 EUR).

Všetci zodpoved. vyučujúci urobia prezenciu žiakov a triedni učitelia vyzbierajú od žiakov po 1 eure.

I. ročník – dozor Mgr. Pleguezuelos
II. ročník – dozor Mgr. Chudík
III.ročník – dozor Mgr. Koišová
Zod.ved. Mgr.Chudík