Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Skupina: 01
Miestnosť: 141
Dátum: 13.3.2018


Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Skupina: 02
Miestnosť: 142
Dátum: 13.3.2018


Predmet: Anglický jazyk
Úroveň: C1
Skupina: 03
Miestnosť: 142
Dátum: 14.3.2018