Dôležité informácie:

Žiaci 4. ročníka bilingválnych gymnázií maturujú administratívne.
https://www.minedu.sk/ziaci-4-rocnika-bilingvalnych-gymnazii-maturuju-administrativne/ 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020