Vedenie školy

PaedDr. Ľudmila Chodelková
poverená zriadovateľka školy
riaditel.ssag@gmail.com

 

Rada školy

Ing. Daniela Takáčová
predseda rady školy, zástupca rodičov

Mgr. Lenka Števková
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Ing. Iveta Psocíková
člen, zástupca rodičov

Ing. Jozef Körmendy
člen, zástupca zriaďovateľa školy

Mgr. Lucia Žiačková
člen, zástupca zriaďovateľa školy

Mgr. Silvia Tomašcová
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Ing. George Trabelssie
člen, zástupca zriaďovateľa školy

Adam Solčanský
člen, zástupca žiakov školy