Vedenie školy

PaedDr. Ľudmila Chodelková
poverená riaditeľka školy
riaditel.ssag@gmail.com

 

Rada školy

Karol Čepec
člen, zástupca zriaďovateľa školy

Ing. Simona Múdra
člen, zástupca zriaďovateľa školy

p. Špániková
člen, zástupca rodičov

p. Vršanská
člen, zástupca rodičov

p. Tan
člen, zástupca rodičov

Mgr. Silvia Tomašcová
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Martina Cecková
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Lucia Žiačková
člen, zástupca prevádzkových zamestnancov školy

Filip Torous
člen, zástupca žiakov školy