>>> ONLINE PRIHLÁŠKA 2020 <<<

Speaker´s Corner – English Language Competition in public speaking – Speaker´s Corner – súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku

Súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku organizujeme  z dôvodu, že čoraz viac a viac ľudí hovorí po anglicky a sú to hlavne mladí ľudia. Počítali sme preto so širokým spektrom súťažiacich. Keďže mladí ľudia veľa cestujú a prinášajú si so sebou v jazyku určité veľmi hovorové a neformálne „zlozvyky“. Chceli by sme, aby mali možnosť sa prejaviť práve v tom formálnom štýle rečníckeho prejavu bez použitia techniky.

Novinka:

Od tohto ročníka sú súťažiaci rozdelení do štyroch kategórií: pre stredné školy sú to kategórie podľa veku: Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční). Pre bilingválne školy je jedna kategória bez obmedzenia veku: Bilingual.  Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii  Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty, Seniors 5 minútBilingual 4-5 minút.

V každej vekovej kategórii je dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať. Takisto si súťažiaci môžu vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. Všetky témy vychádzajú z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku.

Vzhľadom na obmedzený počet miest sa z každej strednej školy maximálne traja žiaci do každej kategórie, aj v Bilingual môžu byť len traja zástupcovia jednej školy.

Radi by sme aj pozvali vyučujúcich, ktorých žiaci sa zúčastnia, aby prijali pozíciu porotcu v jednej z komisií a pomohli objektívne hodnotiť prejavy.

Všetci prihlásení súťažia podľa veku v tzv. semifinále, kde prednesú svoje prejavy pred komisiami bez použitia techniky. V semifinále sa v trojčlenných komisiách (v každej komisii sú vždy aj učitelia zo súťažiacich škôl) hodnotia gramatiku a slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť a intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Taktiež majú členovia komisií či ostatní súťažiaci právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musí reagovať. Žiaci sú bodovaní v každej kategórii a na záver sa im body jednotlivých porotcov zrátajú. Do finále postúpia v každej kategórii traja najlepší.

Vo finále súťažia finalisti medzi sebou v rámci vekovej kategórie. Pred finále sa ťahajú nové témy. Každý z nich má inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Dĺžka prejavov ostáva ako v semifinále. Na prípravu majú 15 minút. Hodnotia sa tie isté veci ako v semifinále s tým, že ešte sa im navyše hodnotia pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov. Finálová komisia je zložená z piatich členov, učiteľov zo súťažiacich škôl a hostí.

Z každej kategórie je nakoniec jeden víťaz.

 

Pre Speaker´s Corner 2020 bol stanovený účastnícky poplatok vo výške 5 EUR na osobu. Tento poplatok bude vyberaný v deň súťaže.

Takisto je možné objednať si na deň súťaže obed. Cena obeda je 3,05 EUR.

POZOR ZMENA!!!

Obedy sa objednávajú dopredu a do 31.01.2020 poprosíme uhradiť sumu za obedy za školu na účet Súkromnej školskej jedálne:

IBAN: SK93 0900 0000 0050 5804 3444
BIC/SWIFT: GIBASKSX

Do správy pre prijímateľa uviesť meno školy, za ktorú sa obedy hradia a počet objednaných obedov.

  

ENGLISH LANGUAGE COMPETITION IN PUBLIC SPEAKING  “SPEAKER’S CORNER” 6th FEBRUARY 2020

CATEGORIES AND TOPICS:

1. JUNIORS (14-15 years of age) – 3 minute speech

 • Breakfast is the most important meal of the day.
 • Dogs make better friends than cats.
 • Celebrities are not good role-models.
 • Homework should be dismissed from primary schools.
 • The best things in life are free.

2. INTERMEDIATE (16-17 years of age) – 4 minute speech

 • Real reading experience is only with real books.
 • Having goals in life is essential.
 • TV is losing its popularity as medium.
 • Studying grammar is more important than practising conversation skills.
 • Social media make people less social.

3. SENIOR (18-19 years of age) – 5 minute speech

 • Schools should teach multiculturalism.
 • Genetically modified children can bring only positives to society.
 • Vaccination for young children should be made compulsory again.
 • Social media should not be allowed for children under 15.
 • Playing computer games has positive effects on children´s development.

4. BILINGUAL (no age specification) – 4-5 minute speech

 • Young people should be more interested in politics.
 • Motivation comes from within and does not depend on our environment.
 • Artificial intelligence brings more threats than benefits.
 • Globalisation has a negative effect on the environment.
 • Gender equality will never be achieved because both genders are good at different things.

Schools can register maximum of three students per category. The same applies for the Bilingual category.

 

FORMAT OF THE COMPETITION

          Before the competition contestants choose one topic out of five in the corresponding age group. They will prepare a speech on the chosen topic without the use of technology. On the day of competition there will be a semi-final round in each age group. This year most of the statements are ‘subject specific’ topics, connected with geo-politics, natural science, philosophy or history. Contestants choose if they want to speak for or against the statement and the committee expect that students in all age categories will be able to use arguments (for or against) in their speeches. After each speech, the committee may ask the contestant up to three questions. Also, after the results are announced, the chairman of the committee will give a brief evaluation of the speeches. The three winning speakers will go forward to a final. There they will speak on a new topic, which they have only 15 minutes to prepare. In the final, the audience can ask questions and the committee will assess the ability to react and the use of appropriate arguments.

 

We would like to invite the teachers who come with their students to be judges in our committees for the semi-final round.

 RULES

 • Students must enter the competition only at the appropriate age category.
 • Students may use notes during the speech but will lose marks for reading the speech.
 • Time limit should be kept; students whose speeches are more than one minute too short or too long will lose marks. The judges reserve the right to interrupt a speech that is longer than the limit.
 • The decision of the judges is final.

JUDGING CRITERIA

 • Content: range of arguments, pros and cons, facts, explanations, examples, etc.
 • Rhetorical strategies: how the argument is structured, use of rhetorical words and phrases, presentation skills, etc.
 • Accuracy of language: appropriacy of grammar structures, vocabulary, etc.
 • Pronunciation: of sounds, stress, intonation
 • Adherence to time limit

 

HOW TO APPLY

The participants or contestants can apply by an electronic application at www.ssag.sk. They can fill in the application form on-line. This year you register and sign up for the chosen topic at the same time. The deadline for this is 24th January 2020.

Due to the increasing number of contestants and general expenses connected with the competition we have decided on a competition fee of €5 per contestant. This will be paid on the day of the competition at the registration.

You can also book lunch for €3,05. However, this year lunches will be paid ahead of the competition to the bank account of Súkromná školská jedáleň:

IBAN: SK93 0900 0000 0050 5804 3444
BIC/SWIFT: GIBASKSX

Please, state the name of your school and number of lunches booked.

 

For more information you can send an email to speakerscorner@ssag.sk

DATE OF THE COMPETITION: 6th  Feb 2020

Časový harmonogram súťaže: „Speakers Corner“ dňa 6. februára 2020

Time Schedule

 • 9,00 – 9,30 hod.: registrácia a prezentácia hostí (členovia poroty, pedagogický dozor, VIP hostia)/ Registration (judges, teachers, guests)
 • 9,30 hod.: slávnostné otvorenie súťaže v jedálni školy / Opening Ceremony in the dining hall
 • 9,50 hod.: presun súťažiacich a členov porôt do miestností (zoznam súťažiacich a inštrukcie na informačnom letáčiku pri registrácii) / students and judges go to the allocated rooms
 • 10,00 – 12,00 hod.: súťaž – prejavy (semifinále) / semi-final rounds
 • 12,00 – 13,00 hod.: obed / lunch
 • 13,15 hod.: vyhlásenie výsledkov v semifinálovom kole / results of the semi-finals
 • 13,30 – 13,45 hod.: ťahanie tém a príprava prejavov do finálového kola v Infocentre / finalists draw a new topic and prepare speeches
 • 13,50 – 15,30 hod.: finále v miestnosti 123 na 1.poschodí / the Final
 • 15,30 – 16,00 hod.: vyhodnotenie a ocenenie celkových výsledkov súťaže / results and prize giving

 

Občerstvenie pre žiakov je možné v školskom bufete. Možnosť zakúpenia obeda v školskej jedálni. / Refreshments for students are available in the schools shop. It is also possible to order lunch.

Občerstvenie pre hostí a členov poroty je zabezpečené v Infocentre. / Refreshments for guests and judges are available at Infocentrum.

Šatne pre súťažiacich sú v učebniach, hostia si môžu odložiť veci v Infocentre školy. / A cloakroom for students is in the classrooms. Guests and visiting teachers can leave their belongings in Infocentrum.

 

Ako nás nájdete / How to find us.

Z autobusovej aj železničnej stanice trolejbus č.3 (0,65 €-lístok) na zastávku Rudnayova.

Zástavky hlásia a sú aj vypísané v každom trolejbuse. Keď vystúpite prejdete na druhú stranu cesty a na križovatke zabočíte doľava, prejdete popri krčme Drevená krava. Naša škola je hneď za nimi, zeleno-žltá budova.

If you arrive by train or bus take a trolleybus no.3 to Rudnayova bus stop. You will need a €0.65 ticket.

The stops are announced and displayed in the trolleybuses. After you get off, cross the road and turn left at the Nirrti Restaurant before you reach the crossroads. Go past the pub and the school is right behind it.