Matematika v kocke

Krúžok je zameraný na počítanie zaujímavých úloh z oblasti matematiky. Úlohy zodpovedajú cieľovým požiadavam pre maturantov z matematiky.


Ved. krúžku: Mgr. O. Štureková
Rozvrh: podľa rozvrhu

Aplikovaná ekonómia

Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov.

Teoretické vedomosti si študenti osvojujú priamo v praxi – pod vedením učiteľa a konzultanta si zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Takto preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu školského roka sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi peniazmi ponúkajú reálne výrobky a služby.


Ved. krúžku: Mgr. Lucia Žiačková
Rozvrh: Utorok 14:35-15:35hod.

Fitvolley

Krúžok sa uskutočňuje raz do týždňa,ide o rozvoj výkonnosti,zabezpečiť vytrvalosť v sile.V posiľňovacom programe naučím žiakov zistiť maximálnu hodnotu záťaže pri posiľňovaní,ako formovať svalové partie tela, a tým aj držanie tela. Rozvíjam srdcovo-cievny systém.


Ved. krúžku: Mgr. E. Dubenová

Rozvrh: podľa rozvrhu