Matematika v kocke

Krúžok je zameraný na počítanie zaujímavých úloh z oblasti matematiky. Úlohy zodpovedajú cieľovým požiadavam pre maturantov z matematiky.


Ved. krúžku: Mgr. O. Štureková
Rozvrh: podľa rozvrhu

Veda nás baví

Krúžok „Veda nás baví“ je určený pre žiakov, ktorí sa chcú hravou formou a experimentami zoznámiť s tajomstvami vedných odborov – biológie a chémie.


Ved. krúžku: Mgr. L. Kubašková
Rozvrh: Utorok 14:35-15:35hod.

Knihomoľský krúžok

Krúžok sa venuje školskej knižnici, jej vedeniu a zveľaďovaniu. Zabezpečuje pekné a príjemné prostredie pre všetkých knihomoľov.


Ved. krúžku: Mgr. A. Crkoňová
Rozvrh: Pondelok 13:50-15:50hod.

Konv. v Španielskom jazyku

Konverzácia v španielskom jazyku je určená pre študentov, ktorí spolu s lektorom diskutujú na rôzne témy, využívajú nadobudnutú slovnú zásobu a týmto spôsobom upevňujú svoje znalosti.


Ved. krúžku: V. Pleguezuelos
Rozvrh: Pondelok 14:00-16:00hod.

Volejbal

Krúžok je zameraný na základy volejbalu, hry zamerané na pohyb hráča v ihrisku, dynamiku, rýchlosť reakcie, presnosť prihrávky, orientáciu v priestore.


Ved. krúžku: Mgr. E. Dubenová
Rozvrh: Štvrtok 13:50-15:50hod.

Akadémia pohybu

Skupinové a individuálne tréningy, rozvrh podľa rozpisu: kontakt – Martin Janiš, tel.č. 0944 497 974

 


Rozvrh: podľa rozpisu

Titulka

Popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom,

Titulka

Popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom,

Titulka

Popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom,

Titulka

Popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom,

Titulka

Popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom,

Titulka

Popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom,

Titulka

Popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom,

Titulka

Popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom, popis krúžku s linkom,