Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Profil VO

Verejnosť
Profil verejného obstarávateľa


Predmet zákazky

Cena s DPH  

Dodávateľ

Lehota vystavenia zmluvy/objednávky

Lehota dodania zákazky/platnosť zmluvy

Realizácia zabezpečovacieho systému SG

1267,20 EUR

Ľudovít Rondzík - LEWIS, Jilemnického 792/2, 015 01 Rajec

21.8.2015

31.8.2015

Údržba výstupných zariadení vo výpočtovej technike SG  

3012,92 EUR

COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 013 11 Porúbka

21.9.2015

31.8.2016

Kancelárske potreby SG

523,80 EUR

KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča

29.10.2015

31.8.2016

Spracovanie miezd SG

3100,00 EUR

MVO-Služby, s.r.o., 1. mája 966/18, 010 01 Žilina

1.3.2016

31.12.2016

Spracovanie účtovníctva SG

4100,00 EUR

MVO-Služby, s.r.o., 1. mája 966/18, 010 01 Žilina

1.3.2016

31.12.2016

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky