Záväzné potvrdenie o nastúpení-nenastúpení na vzdelanie