Maturita


Maturita 2016


Harmonogram ÚFIČ 2016
Vyhodnotenie maturít
Základné informácie o maturitách
Cieľové požiadavky na maturitné skúšky
Zoznam prihlásených žiakov na maturitnú skúšku: podľa mien,podľa predmetov


Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky - marec, apríl 2016

Predmet Forma Ročník Dátum
Slovenský jazyk a literatúra Externá časť a písomná forma internej časti 4 15. 3. 2016
Anglický jazyk Externá časť a písomná forma internej časti 5 16. 3. 2016
BIO, DEJ, GEG, CHE, FYZ, EKO, MAT Písomná forma internej časti 5 7. 4. 2016

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (5. ročník) - máj 2016

Predmet Jazyk MS Dátum a čas Miestnosť
Anglický jazyk slovenský 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Biológia anglický 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Geografia anglický 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Informatika slovenský 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Španielsky jazyk slovenský 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Chémia anglický 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Občianska náuka slovenský 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Dejepis anglický 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Fyzika anglický 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Matematika anglický 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.
Ekonomika anglický 24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (4. ročník) - jún 2016

Predmet Jazyk MS Dátum a čas Miestnosť
Slovenský jazyk a literatúra slovenský 13. - 14. 6. 2016 o 8,00 hod.