Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Maturita

Žiaci
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky - marec, apríl 2016

PREDMET

FORMA

ROČNÍK

DÁTUM

Slovenský jazyk a literatúra

Externá časť a písomná forma internej časti

4

15. 3. 2016

Anglický jazyk

Externá časť a písomná forma internej časti

5

16. 3. 2016

BIO, DEJ, GEG, CHE, FYZ, EKO, MAT

Písomná forma internej časti

5

7. 4. 2016

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (5. ročník) - máj 2016

PREDMET

JAZYK MS

DÁTUM A ČAS

MIESTNOSŤ

Anglický jazyk

slovenský

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Biológia

anglický

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Geografia

anglický

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Informatika

slovenský

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Španielsky jazyk

slovenský

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Chémia

anglický

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Občianska náuka

slovenský

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Dejepis

anglický

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Fyzika

anglický

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Matematika

anglický

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Ekonomika

anglický

24. - 26. 5. 2016 o 8,00 hod.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (4. ročník) - jún 2016

PREDMET

JAZYK MS

DÁTUM A ČAS

MIESTNOSŤ

Slovenský jazyk a literatúra

slovenský

13. - 14. 6. 2016 o 8,00 hod.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky