Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Galéria úspešných

Žiaci
Galéria úspešných absolventov

g  .

Andrea Bacmaňáková
Vzdelanie: Politológia, Univerzita Komenského, Bratislava
Zamestnanie:
Koordinátor pre predsedníctvo SR v Rade EÚ, Ministerstvo fnancií SR
Rok maturity: 2007

Bydlisko: Bratislava

Andrea Bačinská
Vzdelanie: Intercultural Business Communication, Edinburgh Napier University
Zamestnanie:
Associate Account Strategist Slovak/Czech, Google
Rok maturity: 2008

Bydlisko:
Wroclaw, Poľsko

Marko Bugáň
Vzdelanie: Európske štúdie, The Hague University, Holandsko, Právo - Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Marketing & Strategy - Warwick Business School, UK
Zamestnanie:
manažér, Sberbank Slovensko
Rok maturity: 2008

Bydlisko: Bratislava

Radomír Dolejší
Vzdelanie: Politics and International Relations, International Politics, University of Manchester, UK
Zamestnanie:
Regionálny riaditeľ predaja - Tatra Banka, a.s.
Rok maturity: 2009

Bydlisko: Žilina

Lenka Jesenská
Vzdelanie: všeobecné lekárstvo, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Zamestnanie:
sekundárny lekár, interné odd., Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Rok maturity: 2008

Bydlisko: Žilina

Daniela Kianičková
Vzdelanie: English for business administration - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Marketing management of business - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Zamestnanie:
Marketingový špecialista- Eunica Media s.r.o.
Rok maturity: 2010

Bydlisko: Žilina

Tomáš Melišek
Vzdelanie: Pozemné staviteľstvo, Žilinská univerzita
Zamestnanie: spoločník, konateľ,
MEBO s.r.o.
Rok maturity: 2009

Bydlisko: Žilina

Michal Mravec
Vzdelanie: Masters of Business Administration - Marketing/Management, Seattle, USA
Zamestnanie: profesionálny hráč futbalu
NASL (North American Soccer League)
Rok maturity: 2008

Bydlisko: Atlanta, USA

Martin Podmanický
Vzdelanie: Penzijné fondy, Tilburg University, Holandsko
Zamestnanie:
International charges coordinator, IBM
Rok maturity: 2008

Bydlisko: Bratislava

Barbora Posluch
Vzdelanie: Hons International Relations and Politics - London Metropolitan University, Geopolitics, Territory and Security - King's College London, UK
Zamestnanie:
Verejná a kultúrna diplomacia, Veľvyslanectvo SR v Londýne
Rok maturity: 2008

Bydlisko: Londýn, UK

Simona Sitányiová
Vzdelanie: prekladateľstvo - tlmočníctvo, Univerzita Komenského - filozofická fakulta
Zamestnanie: p
rojektový manažér, Jonckers Translation and Engineering, s.r.o.
Rok maturity: 2010

Bydlisko: Žilina

Anna Slašťanová
Vzdelanie: MSCI Chemistry, University of Bristol
Zamestnanie:
PhD in Chemistry, University of Bristol
Rok maturity: 2010

Bydlisko: Bristol, UK

Lucia Trnovská
Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická v Prahe
Zamestnanie:
Asistent auditora, Ernst & Young, s.r.o.
Rok maturity: 2008

Bydlisko: Praha

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky