Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti