Príloha č. 8b - Žiak a zákonný zástupca - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase