Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov