Príloha č. 10b - Plnoletý žiak - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase