Príloha č. 10a - Plnoletý žiak - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov