Potvrdenie o zapatení dane z príjmoív zo závislej činnosti