AktualityOznam

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
Poverená riaditeľka Súkromného gymnázia, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 1. – 5. ročníka Súkromného gymnázia z dôvodu vianočných prázdnin dňa 22.12.2016 riaditeľské voľno. V tento deň sú všetci žiaci automaticky odhlásení zo stravy.
19.12. 2016

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
Riaditeľka Súkromného gymnázia, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 1. – 5. ročníka Súkromného gymnázia z dôvodu konania sa medzinárodnej konferencie CLIL dňa 30.11.2016 riaditeľské voľno. V tento deň sú všetci žiaci automaticky odhlásení zo stravy.
23.11. 2016


EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

26. septembra sa na našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Všetci sme boli nadšení, my prváci aj právom vystresovaní, pretože..povedzme si úprimne, málo z nás bolo zvyknutých rozprávať pred staršími žiakmi v angličtine. A ako to celé prebiehalo?
Dva týždne pred týmto dňom sme sa rozdelili do skupín. Každá skupina si zvolila jednu krajinu, o ktorej sme mali napísať základné informácie, zaujímavosti a taktiež povedať niečo z jazyka krajiny.
Fínsko, Francúzsko, Kanada, Španielsko, Írsko, Slovinsko, Taliansko a ďalšie. Ako prví sme išli my.
Vypočuli sme si začiatočnicke prezentácie, ktoré boli veľmi dobré a celkovo sa všetkým páčili. No a potom nasledovali žiaci vyšších ročníkov. Myslím, že väčšina z nás pozerala s otvorenými ústami, pretože dobrá angličtina sa nevidí len tak niekde!
No a na záver by som chcela v mene celej školy poďakovať aj žiakom základnej školy sv. Gorazda, za účasť. Bol to naozaj pekný deň.
12.9. 2016


Rodičovské združenie

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne rodičovské zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.10.2016/vo štvrtok/ o 16.00 hod. v modrej aule v priestoroch Súkromného gymnázia, Oravská 11, 010 01 Žilina. Po jeho ukončení budú prebiehať triedne konzultácie. Veríme, že aj napriek pracovným povinnostiam sa plenárneho zasadnutia a triednych konzultácií zúčastníte. Na stretnutie s Vami sa tešia pedagogickí zamestnanci, triedny učitelia a členovia Rady školy.
10.10. 2016


Súťaž o najlepšie motto školy

Formulár nájdete tu: Súťaž o najlepšie motto školy
3.10. 2016


CONFERENCE ON THE FOSTERING AND DEVELOPMENT OF TALENT

Počas trvania predsedníctva Slovenskej Republiky v Rade EÚ sa 12. - 13. septembra 2016 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia o podpore a rozvoji talentu, ktorá bola kľúčovým podujatím v oblasti vzdelávania. Podujatie je signálom záujmu Slovenskej republiky o pozitívne ovplyvňovanie a umožnenie rozvoja talentovaných jednotlivcov, a teda aj spoločnosti ako celku a zdôraznenie úlohy podpory a rozvoja talentu v rôznych oblastiach na národnej, ale aj celoeurópskej úrovni. Cieľom konferencie bolo vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a nadania s dôrazom na oblasť školského a odborného vzdelávania, ako aj šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov k danej téme nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni. A my sme na tejto konferencii nechýbali. Našu školu na konferencii reprezentovala p. učiteľka Mgr. Lenka Števková a toto sú jej postrehy. Konferenciu otvoril prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol prácu učiteľov a zdôraznil význam práce s nadanými deťmi. V závere uviedol, že nerozvinutý talent je stratená šanca tak pre dané dieťa, ako aj pre spoločnosť. Európsky komisár pre výchovu, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics zdôraznil fakt, že Európska únia si nemôže dovoliť mrhať talentom a že významnú úlohu v rozvoji nadaných detí nemajú len školy, ale aj rodičia a profesionáli z rôznych oblastí, ktorí podporujú nadané deti. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan vyzdvihol nevyhnutnosť rozpoznať talent v rannom detstve a cez individuálny prístup ho ďalej rozvíjať. Nasledovali prednášky a debaty s odborníkmi z oblasti školstva, vedy či psychológie na nasledujúce témy: talenty a zručnosti do budúcnosti Európy, talent s rannom detstve a základnom vzdelávaní, talent v odbornom a profesijnom vzdelávaní, sociálne začlenenie a podpora talentu, rozpoznanie a rozvoj talentu, vyššie vzdelávanie a veda, umenie a tvorivosť pri rozvoji talentu, či talent v praxi. Medzi najinšpiratívnejších prednášajúcich patrili Joan Freeman (psychologička a odborníčka na celoživotný rozvoj talentu), Jolana Laznibatová (riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia), Peter Csermely (predseda Európskej rady pre vysoké schopnosti – ECHA), Kirsi Tirri (profesorka na univerzite v Helsinkách, predsedníčka Fínskej akadémie vied). Diskutovalo sa o tom, čo to je nadanie a ako ho rozpoznať, či sa nadané deti majú vzdelávať v špeciálnych triedach, ako prepojiť nadanie a prax, ako podporovať talentovaných študentov na vysokých školách. Počas celej konferencie rezonovala problematika holistického prístupu k nadaným deťom, spoločenská zodpovednosť, celoživotné vzdelávania a rozvíjanie talentu a sociálna inklúzia. Druhý deň konferencia pokračovala debatou na tému talent v praxi, kde nadaní študenti predstavili svoju cestu za úspechom.Konferenciu uzatvoril maltský minister školstva a zamestnanosti Evarist Bartolo, ktorý zhrnul hlavné body debaty a zdôraznil, že nadané deti by mali byť vychovávané aj k spoločenskej zodpovednosti. V nasledujúcich týždňoch Vám aj my predstavíme talenty našej školy a to, v čom sú naši študenti výborní.

Fotky z konferencie nájdete tu
3.10. 2016


Noc výskumníkov 2016
19.9. 2016


Prieskum využívania služieb mobilných operátorov medzi mladými ľuďmi a učiteľmi pre potreby preukazov ISIC, ITIC a EURO<26

Formulár nájdete tu: Prieskum
19.9. 2016


Dobrovoľníci na festival Jeden svet 2016

Viac info tu: Festival Jeden svet
19.9. 2016


Leaf award

LEAF Award oceňuje a podporuje talentovaných mladých ľudí vo veku 10-16 rokov, ktorí majú charakter, snažia sa byť najlepší a makajú nielen na skvelých výsledkoch v škole, ale aj na svojom okolí a inšpirujú ostatných.

Viac info tu: LEAF AWARD
19.9. 2016


Nebuď lemra, sadni na bicykel a podpor
19.9. 2016


EUROPEAN DAY OF LANGUAGES
14.9. 2016


Účelové cvičenie II.A

Vo štvrtok 8.septembra sa konalo účelové cvičenie. Stretnutie bolo o 9:00 pri školskom altánku. Dozor, pani učiteľka Dubenová a pani učiteľka Števková nám dali pokyny čo budeme počas dňa robiť. Ako prvé skontrolovali kto chýba. Počet žiakov bol 14. O krátku chvíľu nám zadali úlohu nakresliť dopravné značky, ktoré poznáme a jednu situáciu, kde musíme dať prvú pomoc. Neskôr sme prvú pomoc znázornili naživo. Po dopravných značkách a prvej pomocí sme sa zaradili do dvoj-radu a kráčali po chodníku smerom na Bytčiansku horu cez Solinky. Pani učiteľky nám dali pokyny o ďalšej naplánovanej veci , keď sme tam prišli. Povedali nám kadiaľ máme bežať orientačný beh. Bežali sme hore na kopec. Dali sme si tam chvíľu oddych, kde sme sa najedli aj napili. Išli sme trochu ďalej, kde sme si sadli na pne stromov a urobili sme pár triednych fotiek. Neskôr sme prešli kopcom až ku škole. Počas cesty všetkým napadlo sa zastaviť na kofole. O pol jednej sme sa vrátili cvičenia ku škole.

S pozdravom Táňa a Sonja.
13.9. 2016


Účelové cvičenie I.A

Dňa 7.septembra sme sa pod vedením Mgr.Dubenovej a Mgr. Tomášcovej, zúčastnili účelového cvičenia v Žilinskom lesoparku- Chrast. Cieľom našich pani učiteliek bolo, aby sme- my, žiaci, prešli minimálne malým okruhom lanového prelezu- Prales.
Ešte pred absolvovaním prelezu, sme mali orientačný beh jeden kilometer. Pre väčšinu z nás to bola hračka, no niektorým, dal tento beh zabrať.
Potom nasledovala inštruktáž pani Alžbety Hybelovej, v ktorej nás naučila správne zapnúť istenie. Všetci sme to samozrejme ocenili, nikto nás určite nechcel skončiť so zlomenými rukami a nohami na zemi.
Celkový lanový prelez pozostával z dvoch okruhov- Malého a Veľkého. Malý lanový okruh je vo výške 4-6 metrov a zahŕňa 11 prekážok, Veľký okruh 8-11metrov a taktiež ho tvorí 11 prekážok. 8 z počtu 22 žiakov preliezli práve Veľký okruh, 12 Malý a 2 sa neodvážili vôbec. Ja som sa zo začiatku bála, pretože nemám rada výšky, no nakoniec som svoj strach prekonala a som za to veľmi rada, bol to naozaj dosť dobrý zážitok. Podľa názorov mojich spolužiakov, sa im veľmi páčilo a radi by si to niekedy zopakovali.
No a nakoniec sme mali prednášku o lykožrútoch,kvôli ktorým sa Lanový prelez musel preložiť na iné miesto, a o určovaní stromov. Zopakovali sme si, ktoré stromy su smreky, ako spoznáme jedle, borovice,buky a duby.

Viktória Uríčková
12.9. 2016


Krúžková činnosť v školskom roku 2016/2017

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017
Súkromné centrum voľného času pri Súkromnom gymnáziu v škokskom roku 2016/2017 ponúka tieto záujmové útvary.
Žiaci Súkromného gymnázia sa môžu na záujmové útvary prihlásiť do 16.9 u svojich triednych učiteľov vyplnením prihlášky.Tento termín je záväzný vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia zberu údajov pre financovanie Súkromného centra voľného času pri Súkromnom gymnáziu.


12.9. 2016


Slávnostné otvorenie školského roka

„How are you doing?“ Tak toto boli prvé slová našej novej pani riaditeľky, PaedDr. Mgr. Márie Véghovej, ktorými sa prihovorila našim prvákom v prvý školský deň. A čo na tento svoj veľký deň hovoria prváci? Prečítajte si ich reakcie v nasledujúcom článku od našej študentky 1.A – Viktórii Uríčkovej.

„ Po dvojmesačných letných prázdninách nastal návrat do školy. Pre niektorých z nás piaty september znamenal nový začiatok, nový kolektív, veľa nových tvárí z vyšších ročníkov a taktiež učiteľov. Pre starších žiakov návrať do priestorov, kde naša škola sídlila pominulé roky – na Oravskú 11. Prvé stretnutie prebiehalo v Modrej aule na prvom poschodí. Hneď na začiatku sa nám predstavila pani riaditeľka PaedDr. Mgr. Mária Véghová, ktorá podľa môjho názoru odviedla veľmi dobrú prácu a pôsobí milo a skúsene.

Našou novou pani triednou učiteľkou sa stala Mgr. Silvia Tomašcová, ktorá nie jednému z nás pripomína známu popovú ikonu Pink, samozrejme v dobrom slova zmysle.

Už hneď v prvý deň som sa zoznámila so skvelými ľuďmi, a aj za tých pár dní som si ich stihla obľúbiť. Myslím si, že som si svoju školu vybrala veľmi dobre a určite by som svoju voľbu zopakovala. A aké sú pocity mojich spolužiakov? Sumárne sa všetkým naša škola páči, ale tu je niekoľko ich reakcií:

Gabika: Ja som sa veľmi tešila. Škola sa mi páči a splnila moje očakávania. Máme super triednu.
Saška: Pred prvým dňom som cítila nervozitu a veľkú zvedavosť na nových spolužiakov a učiteľov.
Ján: Mne sa páči. Zdá sa mi, že pedagógovia vedia, čo robia a robia to dobre. Spolužiaci sú milí a spolužiačky tiež. Verím, že sa veľa naučím.
Juro: Páči sa mi tu, je tu príjemná komunita.

Na záver všetkým prajem príjemný a úspešný školský rok, obzvlášť našim maturantom!“

No a my sa k Viktórii pripájame a želáme našim študentom veľa síl, odhodlania, dobrých nápadov a najmä chuť sa vzdelávať a rozvíjať svoje osobnosti!

Slávnostné otvorenie
9.9. 2016


Prolongácia študentských preukazov ISIC
5.9. 2016


Oznam

Vážení rodičia a milí žiaci, Súkromné gymnázium sa bude v mesiaci august 2016 sťahovať z adresy Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina na adresu Oravská 11, 010 01 Žilina. Náležitosti spojené so začiatkom školského roka 2016/2017: potvrdenia pre zľavu na cestovnom a iné administratívne úkony, môže žiak a rodič vybaviť do 25.8.2016 na pôvodnej adrese Súkromného gymnázia, t.j. Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina. Pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci školy budú k dispozícii v dňoch 25.-31.8.2016 na adrese Oravská 11, 010 01 Žilina. Rozdielové skúšky sa budú konať v dňoch 30., 31. 8. 2016 a 2.9. 2016. Dňa 30.8. 2016 o 9,30 hod. sa bude konať rozdielová skúška z Občianskej náuky, 31.8. 2016 o 9,30 hod, sa bude konať rozdielová skúška zo Španielskeho jazyka, 2.9. 2016 sa bude konať rozdielová skúška z Biológie o 8,30 hod., zo Slovenského jazyka a literatúry o 9,30 hod., z Nemeckého jazyka o 8,30 hod. Opravná skúška z Anglického jazyka sa bude konať 31.8. 2016 o 9,30 hod., opravná skúška z Ekonomiky sa bude konať 2.9. 2016. Otvorenie školského roku 2016/2017 sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 9.00 hod. v priestoroch na adrese Oravská 11, 010 01 Žilina novým štatutárnym zástupcom školy.
1.8. 2016