Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

2014

Žiaci > Zoznamy žiakov
Absolventi školy v roku 2014

Adamčík Kamil
Bartoš Juraj
Belková Mária
Belobradová Júlia
Bulla Tobiáš
Čech Martin
Dzúriková Veronika
Fidríková Tea
Golierová Lucia
Hanuliak Andrej
Hnilicová Kornélia
Hudecová Patrícia
Iždinská Nikola
Jandzíková Natália
Kapitul
čínová Silvia
Koleková Karolína
Kolínová Alexandra
Králik Tomáš
Krkošková Natália
Ku
čera Šimon
Ku
čera Marek
Lazar Sebastián
Lysík Michal
Mokryšová Natália
Müller Igor
Paná
čová Nikola
Pilátová Dominika
Ponce Nicole
Rossa Matej
Schwarz Michal
Sochuláková Diana
Šoška Michal
Štrbák Marek
Tomašcová Katarína
Trnková So
ňa
Valicová Lucia
Žia
čik Andrej

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky