Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

2010

Žiaci > Zoznamy žiakov
Absolventi školy v roku 2010

Adamíková Katarína
Baliarová Kristína
Belaníková Barbora
Belániková Veronika
Brtošová Margita
Brunclíková Denisa
Brunclíková Andrea
Brzá Magdaléna
Bunta Michal
Cabejšek Libor
Cebecauerová Martina
Crk Václav
Čičkanik Marek
Dimitriadis Nikolas
Figurová Dominika
Frankl Dávid
Fujaková Sabína
Furdzová Michaela
Gažo Matej
Gregor Tomáš
Haviar Michal
Herdová Alexandra
Holešová Nina
Horvátová Zuzana
Chalupková Nelly
Janošková Michaela
Josefson Daniel
Kiani
čková Daniela
Králik Peter
Krivda Tomáš
Križová Dominika
Libi
č Roland
Majtánová Lucia
Ma
ťková Mária
Medvecká Anna
Mi
čkalíková Mária
Mokrá Veronika
Mol
čan Matej
Oravská Lenka
Panák Richard
Parízeková Anna
Pavlíková Michaela
Ragimová Simona
Raj
čoková Kristína
Rakovan Peter
Sebedinská Linda
Senková Monika
Sitányiová Simona
Slaš
ťanová Anna
Slu
čiaková Kristína
Staníková Michaela
Stup
ňanová Dominika
Šimal
čík Matej
Škybraha Martin
Turzová Mária
Ullmannová Dominika
Vacul
číková Katarína
Vašek Juraj
Velitsová Zuzana
Vidovencová Veronika
Vl
čková Lucia
Vyparinová Monika

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky