Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

2007

Žiaci > Zoznamy žiakov
Absolventi školy v roku 2007

Andó Michal
Bacma
ňáková Andrea
Balážik Ondrej
Ba
ťová Patrícia
Bekeová Natália
Betuš
čin Radomír
Bíly Matej
Bindas Roland
Bondorová Adriána
Boriková Jana
Bron
čeková Zuzana
Bysterská Viera
Čanda Matej
Dimitriadis Yannis
Dudášová Monika
Ďurechová Monika
Faktor Jakub
Faktorová Denisa
Gaipl Karol
Garajová Mariana
Gardo
ň Maroš
Golejová So
ňa
Gran
čičová Anna
Horvátová Jana
Horvátová Libuša
Hoštáková Veronika
Hrabovský Adam
Hrad
ňanská Barbora
Chodelka Peter
Chovancová Petra
Chovanec Michal
Ištván Matej
Jan
čo Andrej
Kmecíková Martina
Knap Lukáš
Knapec Michal
Košútová Petra
Ková
č Samuel
Králiková Zuzana
Kubalová Katarína
Levrincová Alexandra
Malovíková Renáta
Matláková Edita
Mi
čech Igor
Michalková Barbora
Mravec Michal
Niko Eduard
O
čková Adriana
Pastvová Silvia
Pecková Kristína
Pecho Jakub
Pi
ňáková Patrícia
Pištíková Marianna
Podhora Pavol
Sukup
čák Michal
Svetlošáková Júlia
Šaling Jaroslav
Šiarik Martin
Tarajová Eva
Ťažandlák Matej
Thi Nguyen Thanh
Trtek Roman
Vašani
čová Renáta
Vysko
čilová Zuzana

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky