Súkromné gymnázium Žilina   bilingválne slovensko-anglické štúdium

 

          Kontakty        

       Informácie        

        Dokumenty       

     Zamestnanci      

        Infosystém       

E-mail 

  English version  

      Rozvrh hodín      

          Študovňa         

     Žiacka knižka      

          Maturita          

        Fotogaléria       

          Úspechy          

 

  AKTUALITY:                 ●●● Dni otvorených dverí 15 - 17. 10. 2014 ●●●

  

ROZVRH HODÍN platný od 16.9.2014, verzia pre tlač: žiaci, učitelia, učebne

ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH - PROJEKT ESF

PONUKA KRÚŽKOV NA ŠK. R. 2014/2015

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - INFORMÁCIE

JEDÁLNY LÍSTOK - OBJEDNÁVANIE STRAVY

KALENDÁR ÚLOH NA ŠKOLSKÝ ROK

PLÁNOVANÉ TESTY

ZASTUPOVANIE

SÁGA - on-line časopis Súkromného gymnázia

Súkromná základná škola

Paneurópska vysoká škola

Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Okresný úrad Žilina - odbor školstva

Databáza ProQuest Central

Portál vysokých škôl

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

 

MS (c) 2014  Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina - e-mail: ssag@ssag.sk - tel./fax: 041/723 53 15