Súkromné gymnázium, Oravská 11, 01001 Žilina - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

●●● AKTUÁLNE ●●● Celoslovenská súťaž v rečníckych prejavoch žiakov základných a stredných škôl Speaker`s Corner: 5. 2. 2015 ●●● AKTUÁLNE ●●●

Súkromné gymnázium. Prístup a kvalita.

Ponuka našej školy

●  kvalitné päťročné bilingválne štúdium európskych parametrov v siedmich predmetoch

●  komunikácia s celým svetom v anglickom jazyku a ďalších svetových jazykoch

●  výchova a vzdelávanie žiakov s dôrazom na tvorivo-humanistický prístup

●  štúdium v učebných zameraniach v 4. a 5. ročníku - prírodovedné, humanitné, ekonomické

●  preferovanie jedinečnosti, kreativity a osobnostného rastu každého žiaka

●  vybraní zahraniční lektori a kvalifikovaní domáci pedagógovia

●  experimentálne prvky vo vyučovaní a diferencovaný prístup k žiakom

●  bodový systém hodnotenia, a tým väčšia objektivita

●  úzke prepojenie na medzinárodnú sieť škôl a možnosť štúdia v zahraničí

●  možnosť získania základnej aj odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka

●  možnosť získania jazykových certifikátov (IELTS, Cambridge..)

●  možnosť účasti na prestížnej súťaži v rečníckom prejave v anglickom jazyku

●  10 nadštandardne vybavených učební, 2 počítačové učebne, 2 prednáškové auly

●  knižnica so študovňou, moderné chemické a fyzikálne laboratóriá

●  2 telocvične s lezeckou stenou, posilňovňa, multifunkčné ihrisko

●  jedáleň v priestoroch budovy, možnosť wifi pripojenia v priestoroch celej školy

New Page 1
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky