Súkromné gymnázium Žilina   bilingválne slovensko-anglické štúdium

 

          Kontakty        

       Informácie        

        Dokumenty       

     Zamestnanci      

        Infosystém       

             E-mail            

  English version  

      Rozvrh hodín      

          Študovňa         

     Žiacka knižka      

          Maturita          

        Fotogaléria       

          Úspechy          

 

  AKTUALITY:                 ●●● Letné prázdniny: 30. 6. - 1. 9. 2014 ●●●

  

OPRAVNÉ MATURITNÉ SKÚŠKY - SEPTEMBER 2014

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

IT FITNESS TEST DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 2014

DOBROVOĽNÍCTVO - SPOLUPRÁCA S OZ MANUS A OZ NÁVRAT

ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH - PROJEKT ESF

SÁGA - on-line časopis Súkromného gymnázia

Súkromná základná škola

Paneurópska vysoká škola

Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Okresný úrad Žilina - odbor školstva

Databáza ProQuest Central

Portál vysokých škôl

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

 

MS (c) 2014  Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina - e-mail: ssag@ssag.sk - tel./fax: 041/723 53 15