Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na webstránke Súkromného gymnázia!

Naša škola ponúka:

 • kvalitné päťročné bilingválne štúdium európskych parametrov v 7 predmetoch

 • výchovu a vzdelávanie žiakov s dôrazom na tvorivo-humanistický prístup a na jedinečnosť, kreativitu a osobnostný rast každého žiaka

 • v 4. a 5. ročníku štúdium v učebných zameraniach podľa voľby vysokej školy, prípadne maturitného predmetu

 • komunikáciu s celým svetom v anglickom jazyku a ďalších svetových jazykoch

 • vybraných zahraničných lektorov a kvalifikovaných domácich pedagógov

 • experimentálne prvky vo vyučovaní a individuálny prístup k žiakom (bodový systém hodnotenia – väčšia objektivita)

 • úzke prepojenie na medzinárodnú sieť škôl a možnosť štúdia v zahraničí

 • možnosť získania základnej aj odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka a rôznych certifikátov (IELTS, Cambridge..)

 • možnosť účasti na prestížnej súťaži v rečníckom prejave v anglickom jazyku

 • 10 nadštandardne vybavených učební, 2 počítačové učebne, 2 prednáškové auly

 • knižnicu so študovňou, moderné chemické a fyzikálne laboratóriá

 • 2 telocvične s lezeckou stenou, posilňovňu, multifunkčné ihrisko

 • jedáleň v priestoroch budovy, možnosť wifi pripojenia v priestoroch celej školy

Súkromné gymnázium. Prístup a kvalita.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky