Súkromné gymnázium, Oravská 11, 01001 Žilina - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

●●● AKTUÁLNE ●●● Lyžiarsky kurz (1. roč.): 9. - 13. marec 2015 ●●● Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 17. až 19. marec 2015 ●●● Prijímacie skúšky: 13. apríl 2015 ●●● AKTUÁLNE ●●●

Naše úspechy

Marek Brudňák - 6. miesto na majstrovstvách SR v lyžovaní - slalom
Miroslav Gašpárek - 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády, postup do celoštátneho kola
Miroslav Gašpárek - 2. miesto v krajskom kole turnaja mladých fyzikov, postup do celoštátneho kola

Michaela Kušnieriková - 3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku (kategória B)
Laura Benková - majsterka SR v plávaní vo viacerých kategóriách
Filip Priečinský - 3. miesto na majstrovstvách okresu Žilina základných škôl v šachu
Alžbeta Houbová - 1. miesto v súťaži Hlava-päta
Richard Uškovitš - 3. miesto v súťaži Hlava-päta
Laura Benková - 1. miesto v Plávaní nádeje 2014

Súkromné gymnázium. Prístup a kvalita.

Ponuka našej školy

●  kvalitné päťročné bilingválne štúdium európskych parametrov v siedmich predmetoch

●  komunikácia s celým svetom v anglickom jazyku a ďalších svetových jazykoch

●  výchova a vzdelávanie žiakov s dôrazom na tvorivo-humanistický prístup

●  štúdium v učebných zameraniach v 4. a 5. ročníku - prírodovedné, humanitné, ekonomické

●  preferovanie jedinečnosti, kreativity a osobnostného rastu každého žiaka

●  vybraní zahraniční lektori a kvalifikovaní domáci pedagógovia

●  experimentálne prvky vo vyučovaní a diferencovaný prístup k žiakom

●  bodový systém hodnotenia, a tým väčšia objektivita

●  úzke prepojenie na medzinárodnú sieť škôl a možnosť štúdia v zahraničí

●  možnosť získania základnej aj odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka

●  možnosť získania jazykových certifikátov (IELTS, Cambridge..)

●  možnosť účasti na prestížnej súťaži v rečníckom prejave v anglickom jazyku

●  10 nadštandardne vybavených učební, 2 počítačové učebne, 2 prednáškové auly

●  knižnica so študovňou, moderné chemické a fyzikálne laboratóriá

●  2 telocvične s lezeckou stenou, posilňovňa, multifunkčné ihrisko

●  jedáleň v priestoroch budovy, možnosť wifi pripojenia v priestoroch celej školy, zubár

New Page 1
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky