Súkromné gymnázium, Oravská 11, 01001 Žilina -

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na webstránke Súkromného gymnázia!

Naša škola ponúka:

●  kvalitné päťročné bilingválne štúdium európskych parametrov v 7 predmetoch

●  komunikáciu s celým svetom v anglickom jazyku a ďalších svetových jazykoch

●  výchovu a vzdelávanie žiakov s dôrazom na tvorivo-humanistický prístup

●  v 4. a 5. ročníku štúdium v učebných zameraniach podľa voľby vysokej školy a maturity

●  preferovanie jedinečnosti, kreativity a osobnostného rastu každého žiaka

●  vybraných zahraničných lektorov a kvalifikovaných domácich pedagógov

●  experimentálne prvky vo vyučovaní a individuálny prístup k žiakom

●  bodový systém hodnotenia, a tým väčšiu objektivitu

●  úzke prepojenie na medzinárodnú sieť škôl a možnosť štúdia v zahraničí

●  možnosť získania základnej aj odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka

●  možnosť získania rôznych certifikátov z anglického jazyka (IELTS, Cambridge..)

●  možnosť účasti na prestížnej súťaži v rečníckom prejave v anglickom jazyku

●  10 nadštandardne vybavených učební, 2 počítačové učebne, 2 prednáškové auly

●  knižnicu so študovňou, moderné chemické a fyzikálne laboratóriá

●  2 telocvične s lezeckou stenou, posilňovňu, multifunkčné ihrisko

●  jedáleň v priestoroch budovy, možnosť wifi pripojenia v priestoroch celej školy

Súkromnné gymnázium. Prístup a kvalita.
New Page 1
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky